ஈகோ (EGO) என்பது

*தன்னைப் பற்றியே சிந்தித்தல்,  சுயநலம், வறட்டுக் கௌரவம், தலைக்கனம்,  உயர்வு மனப்பான்மை, பணிவின்மை ஆகிய குணங்களின் ஒட்டுமொத்த வெளிப்பாடாகும்.  மனிதனுக்கு பணம், பதவி,  அழகு,  செல்வாக்கு கூடும் பொழுது,  அதே  நேரத்தில் படிப்படியாக  ஆணவம்,  செருக்கு,  திமிர்,  கர்வம்  சிலருக்கு கூடி…

Read more »