ஒரு நல்ல நீதிக் கதை..

ஒரு வைத்தியரும் அவருடைய மனைவியும் காட்டில் நீண்ட நாட்களாக எதையோ தேடிக்கொண்டிருந்தனர். கணவர் என்ன தேடுகிறார் என்று மனைவிக்கு தெரியாது வையத்தியரும் சொன்னதில்லை! மனைவியின் வேலை அலைந்து திரிந்து வரும் கணவருக்கு உணவு சமைத்து வைப்பது, பரிமாறுவது, கை கால்கள் அமுக்குவது…

Read more »