ஆரோக்கிய ஆத்திச்சூடி…!

1.அன்றாடம் உடற்பயிற்சி செய் 2.ஆசைப்பட்டதெல்லாம் உண்ணாதே 3.இலைக்கறி அதிகம் கொள் 4.ஈரழுந்தப் பல் தேய் 5.உப்பு அதிகம் வேண்டாம் 6.ஊளைச் சதை குறை 7.எண்ணெய் பண்டம் தவிர் 8.ஏழை போல் உண் 9.ஐம்பது நெருங்கினால் இதயம் கவனி 10.ஒழுக்கம் பேண் 11.ஓயாத…

Read more »

சத்துக்கள் அதிகம் உள்ள கீரைகள் எவை தெரியுமா…?

அகத்திக்கீரை:  இந்த கீரைதான் உடலில் ஏற்படும் வெப்பத்தை குறைக்கும். மேலும் இரத்தம், குடல் ஆகியவற்றை தூய்மைப்படுத்தும். குடற்புழுவை கொல்லும் பித்தத்தை தணிக்கும். தலைச்சுற்றல், வாந்தி, மயக்கம் ஆகியவற்றை போக்கும். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக உடலில் எந்த வகையில் விஷம் ஏறினாலும் அதனை முறிக்கும்…

Read more »