நம் மனதில் தோன்றும் அதிக எண்ணங்களே நம் உடலில் சக்தி இழப்புக்கு காரணம் .

எண்ணங்களை குறைக்கவே மூச்சை கவனி அல்லது புருவ மையத்தில் கவனம்வை அல்லது எதாவது மந்திரத்தை மனதில் உச்சரி என நம் சித்தர்களும் மகான்கள்ம் .. கூறியுள்ளார்கள். . இதில் …நீங்கள். … உங்கள் விருப்பங்களையும் .நிறைவேற்றி . உங்கள் சக்தியையும் கூட்ட…

Read more »

மன அழுத்தம்

இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால ஸ்ட்ரெஸ்னா (stress)என்னன்னு கேட்போம். இன்று சின்னக் குழந்தைகூட, ‘எனக்கு எவ்ளோ ஸ்ட்ரெஸ் தெரியுமா’ என்று கேட்கிறது. ஸ்ட்ரெஸ் தவிர்க்க முடியாத விஷயமாகப் போய்விட்டது. எனவே, அதைக் கையாளக் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது அவசியமாகிறது…” என்கிறார் உளவியல் ஆலோசகர். வாழ்க்கை…

Read more »

தன்னம்பிக்கை

ஒருவரின் விலை உயர்ந்த சீருந்தை (கார்) ஒரு சிறுவன் வியப்புடன் பார்ப்பதை பார்த்தார், அந்த சிறுவனின் ஆசையை அறிந்து கொண்ட அவர் சிறுவனை உக்காரவைத்து கொஞ்ச தூரம் ஓட்டினார். உங்களின் வாகனம் மிக அருமையாக இருக்கிறது , என்ன விலை என…

Read more »