நீதி

பாறைக்கு இடையில் பாம்பு இருப்பது இந்த ஆணுக்கு தெரியாது.அதுபோலவே அந்த ஆணின் முதுகில்  பெரிய கல் ஒன்று அழுத்தியிருப்பது இந்த பெண்ணுக்கு தெரியாது.அந்த பெண் யோசிக்கின்றாள்:- “நான் கீழே விழப்போகின்றேன்,என்னை பாம்பு கடித்து விட்டதால் என்னால் மேலே ஏறவும் முடியாது.இந்த ஆண்…

Read more »

நம்பிக்கை சிந்தனைகள்

பொறுமை! அசைக்க முடியாத ஒரு அமைதியில்தான் உண்மையான சக்தியை காண முடியும்.                                           …

Read more »

உலகத்தில் மனிதன்

“மாதுளை விலை எவ்வளவுங்க” அந்தப்  பெண் கேட்டாள். “ஒரு மாதுளை பத்து ரூபாய்ம்மா?” என்றார் அக் கிழவர். “சரி, ஐந்து மாதுளை  ரூ45/=க்கு கொடுப்பீங்களா?” என கேட்டாள்.”சரிம்மா, நீ கேட்ட விலைக்கே வாங்கிக்க. காலையிலிருந்து நீதான் போணி செய்கிறே. கடவுள் உன்ன…

Read more »